KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk
T 0228 56 31 35
E info@karobv.nl
Openingstijden winkel
Ma - Vr 8:00 t/m 17:00

composten

  Productomschrijving
Vigro ReceptMix (compostmengsel) Vigro ReceptMix (compostmengsel)
Samenstelling van compostproducten waaraan extra nutriënten en/of spoorelementen zijn toegevoegd. Een mengsel wordt toegepast om specifieke voeding aan te brengen en om de biodiversiteit van het bodemleven te stimuleren. Eerst wordt de bodem in kaart gebracht aan de hand van een bodemanalyse en –advies. De bodemtoestand en behoefte van toekomstige beplanting bepalen de hoeveelheden nutriënten en/of spoorelementen die moeten worden aangebracht. Kortom, een Vigro Receptmix is het startpunt voor een optimale bodem.
Artnr. IE531X
Vigro bosstrooisel (alleen mulchen) Vigro bosstrooisel (alleen mulchen)
Onkruidvrije bodemverbeteraar van voornamelijk gecomposteerd blad. Door plantenborders hiermee af te strooien wordt de strooisel laag van een bos gesimuleerd. Dit structuurrijke organische materiaal met kleefkracht vormt een natuurlijke laag tegen opkomend onkruid, waardoor er op onderhoud wordt bespaard. Tevens brengt het extra organische stof, voeding en bodemleven. Ook wordt het vocht in de bodem beter vastgehouden met Vigro Bosstrooisel.
Artnr. IE7120
Vigro houtcompost (groencompost) Vigro houtcompost (groencompost)
Stabiele organische stof is onmisbaar voor elke gezonde bodem. Het levert voeding voor bodemleven en gewas en bevordert daarnaast de bodemstructuur. Vigro Houtcompost is een goede bron van stabiele organische stof waarmee je de bodem voor lange termijn verbetert. Vigro Houtcompost is gemaakt van een optimale mix van enkel groenafval zoals blad, hout en gras. Deze compost kan zowel in alle vollegronds teelten toegepast worden maar ook in openbaar- en particulier groen.
Artnr. IE502X
Vigro Wormhumus (protozoacompost) Vigro Wormhumus (protozoacompost)
Bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel beschikbare voeding en rijk aan nuttig bodemleven, met name Protozoa. Protozoa zijn micro-organismen die in staat zijn om nutriënten zoals stikstof vrij te maken uit de bodem. Vigro Wormhumus wordt toegepast om de bodem microbiologisch te verrijken en daarmee de nutriëntenkringloop in gang te zetten. Hierdoor is er minder behoefte aan (kunst)mest. Het kan breed worden toegepast in particuliere tuinen, gazon, openbaar groen en vollegrondsteelten zoals groente-, boom-, bollen- en fruitteelt.
Artnr. IE541X
Vigro Schimmelhumus (schi. humuscompost) Vigro Schimmelhumus (schi. humuscompost)
Vigro Schimmelhumus is een stabiele bodemverbeteraar op basis van zeer divers organisch ingangsmateriaal. Vigro Schimmelhumus wordt toegepast bij aanplant van houtachtige beplanting en bomen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties. Het product brengt stabiele humus, voeding en een hoge diversiteit aan schimmelrijk bodemleven. Deze compost kan ‘dode’ grond voor de lange termijn opwaarderen.
Artnr. IE933X
prescription blend prescription blend
Met een Prescription Blend kan een bodem volledig gebalanceerd worden zonder dat er grote hoeveelheden compost worden gebruikt. Een Prescription Blend wordt samengesteld op basis van het resultaat van een Bodembalansanalyse. Een kleine hoeveelheid Groencompost dient als drager. Hier worden alle nodige hoofd- en spoorelementen in de juiste hoeveelheden voor uw bodem aan toegevoegd. Uw bodem kan zo met een mengsel van klein volume (circa 300 tot 2000 kg per hectare) volledig gebalanceerd worden èn gelijkmatig worden verdeeld over het perceel, zonder grote hoeveelheden compost toe te passen. Een Prescription Blend kan met een kalkstrooier worden uitgereden.
Artnr. IE533X